γνωρίστε μας

Με το παρόν ιστολόγιο, επιθυμούμε να ενημερώνουμε όλα τα Μέλη του Σωματείου μας αλλά και την Ακαδημαική Κοινότητα, για τις δράσεις και τις αποφάσεις μας. Παράλληλα, επιθυμούμε να αναπτύξουμε μαζί σας διάλογο για επιστημονικά ζητήματα. Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις σας, είναι ευπρόσδεκτες.

Όσοι συμμετέχουμε στο Σωματείο είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη την αγάπη μας για τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, αναπτύσσεται πλήθος και πλούτος δραστηριοτήτων που προέρχονται από πρωτοπόρες ιδέες των Μελών και των Εθελοντών, όπως: διαλέξεις, ημερίδες, έρευνες, εκδόσεις, εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, πολιτιστικές διαδρομές.

Όλα εδράζονται στο στέρεο έδαφος της απόλυτης διαφάνειας όλων των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Σωματείου.

Το Σωματείο του Ελληνικού Πολιτισμού εκφράζει ένα νέο τρόπο σκέψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πραγμάτων που αφορούν όλους μας, αλλά και κινητοποιεί Πολίτες και Πολιτεία.

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο.